Sirkulator

Et seks måneders program for å skape disruptive og sirkulær økonomiske utfordrere til den etablerte byggebransjen.

Sirkulator er et program for start-ups, i eller relatert til byggbransjen, og som er fundert i sirkulær økonomi. Meningen er å skape løsninger gjennom å stimulere til innovasjoner der hvor store virksomheter eller organisasjoner ikke får det til.

I visse tilfeller er store virksomheter for trege og konforme til å ta tak i disruptive innovasjoner, enten på grunn av rammevilkår, kultur eller den daglige driftens altoppslukende virksomhet. Da kan det være fornuftig å utfordre start-up miljøene til å lage løsninger som er raskere, billigere og mer teknologi-intensivt enn eksisterende løsninger. En god måte å gjøre dette på er gjennom korte og effektive akseleratorprogram.

 

Konsept utarbeidet av:
BuildingSMART
Circular Norway
Norsk Gjenvinning
Oslo Works

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: