Sirkulære anskaffelser

Et nytt rammeverk for bestillere og innkjøpere i byggebransjen.

Dersom vi skal få til en overgang til sirkulær økonomi i byggebransjen, så må det spesifikt etterspørres i anskaffelser. Vi har lagd to forslag til hvordan det kan introduseres;
– Et rammeverk for sirkulære anskaffelser.
– En merkeordning som hever kvaliteten på nybygg og verdsetter ombruk.

1.Rammeverk
Det finnes etter hvert flere gode eksempler på hvordan ombruk og andre løsninger som passer i sirkulærøkonomien er benyttet i byggeprosjekter. Arbeidet og tiltakene så langt bærer preg av å være fragmenterte, og at nye prosjekter må starte på samme sted hver gang.

2. Merkeordning
Hvert år bygges drøyt 30 000 nye boliger i Norge (13 000 i blokk, 6000 eneboliger og 5000 rekkehus).

En av hovedbarrierene for å få inn sirkulær økonomi er mangel på volum og standardiserte løsninger.

Derfor introduserer vi Edel – en merkeordning som sertifiserer og sikrer god kvalitet i nye boliger. Dette vil gradvis øke etterspørselen etter; ombrukte og resirkulerte produkter, nye produkter egnet for ombruk, nye forretningsmodeller, tjenester og økosystemer som skaper mer sirkulær økonomiske byggeprosjekter.

Merket skal være et brand som eies og forvaltes av en egen organisasjon. Merket skal selges til utbyggere og byggherrer som vil framheve boligprosjekter med sirkulær økonomiske kvaliteter.

Konsept utarbeidet av:
Statsbygg
Circular Norway
Undervisningsbygg

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: