Ombruksrådgiver’n

En tjeneste for prosjektveiledning og design for ombruk i rive- og byggeprosjekter gjennom rollen som ombruksrådgiver.

En ombruksrådgiver kan gi veiledning for bruk av materialer under rivning, oppføring, og renovering av bygg og utforme effektkontrakter som kan bli målt etter ferdigstillelse av bygget.

Fokuset på gjenbruk og bærekraftige bygg er økende, og flere politiske partier har allerede utarbeidet politikk om at de ønsker at det stilles krav til ombruk og resirkulering av materialer i bygg. Norske eiendomsutviklere og byggherrer må allerede nå begynne å tilpasse seg framtidige krav til bærekraft og miljø, og endringer i folks forbrukeratferd.

Ombruksrådgiveren bistår oppdragsgivere som søker gode ombruksløsninger ved å tilby den nødvendige faglige tyngden og praktiske erfaringen som tiltakshavere mangler per i dag.

Konsept utarbeidet av:
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Gjenvinning
RENAS
Statsbygg

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: