La bygga leve

Digital skanning under overflaten

Kartlegging av materialer og kunnskap om verdi vil føre til at vi jobber mer effektivt med planlegging og vedlikehold av eksisterende bygg, og gi mer forutsigbare transformasjonsprosesser.

Ved å kombinere eksisterende teknologi på nye måter, som f.eks. sensorer, røntgen, ekkolodd og bildegjenkjenning – kan vi registrere og tilgjengeliggjøre kunnskap om hva et bygg består av på innsiden av veggene, og hvilken verdi det utgjør.

Eksisterende bygg er ofte komplekse, og informasjon om byggemåte og bestanddeler er fragmentert. Informasjon er sjeldent oppdatert, og er som regel utilgjengelig.

Selv om vi bruker mye tid på å samle og sammenstille tilgjengelig informasjon, er kvaliteten ofte for dårlig som beslutningsgrunnlag og løsningen blir oftere å rive enn å gjenbruke og bevare bygget.

Frem mot 2025 vet vi at det vil bli knapphet på mange av materialene vi i dag bruker i bygg og insitamentet til å bevare blir høyere.

La oss derfor begynne allerede i dag med å se på bygg som en verdifull materialbank, og med å la bygga leve!

Konsept utarbeidet av:
Rebuilding
Statsbygg
Undervisningsbygg

 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: