Bygg som lærer av bygg

En tjeneste som syr sammen driftsdata fra mange bygg –  for smartere drift og utvikling. Dag for dag. 

Det finnes ekstremt mye data om bygg i dag. Mange leverandører av styringssystemer satser på at bygget skal bli «intelligent» ved hjelp av denne dataen – altså det lærer av seg selv.

I dag blir byggets læring begrenset til kun læring på eget bygg. I tillegg skjer læring i først og fremst i hodet på driftsansvarlig/vaktmester, og ikke i et styringssystem.

Hvis vi automatiserer læringen og bygget lærer av hendelser som oppstår i andre bygg, så har Entro allerede tilgang til 8 000 bygg som vil gjøre læringskurven brattere og gi uante muligheter for bedre drift, tiltak for rehabilitering og utvikling av nye bygg!

Vi skal gjøre jobben for driftere enklere og mer verdiskapende:
Forbruksdata fra noen byggs varmeanlegg, kan hindre overforbruk og unødvendige effekttopper i andre bygg.

  • Bruksdata av toaletter, vil kunne kan føre til renhold etter behov og dermed spare kostnader.
  • Sensordata og energidata på tekniske anlegg fører til tilstandsbasert vedlikehold istedenfor intervallstyrt vedlikehold. For eksempel kan heiser vedlikeholdes ut fra bruksmengde og ikke tid.
  • Ved å samle og sammenligne data fra mange byggs snøsmelteanlegg, så kan man avdekke feil på enkelt anlegg. Hvorfor går noen anlegg mens andre er avskrudd.
  • Driftsdata fra en rekke bygg kan forutse hendelser som kan føre til avvikende energiforbruk, og dermed stoppe hendelsen før den oppstår.

 

Konsept utarbeidet av:
Entro
Statsbygg
Direktoratet for byggkvalitet

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: