Eie eller leie?

Du skal eie det som stiger i verdi og leie det som synker i verdi!

Vi går over til tjenesteavtaler for inventar i våre bygg slik at vi kan tilby økt fleksibilitet og tilpasning av lokaler for våre leietakere. Med høyere kvalitet og utskiftbare komponenter kan inventaret enkelt byttes ut og brukes igjen, i takt med nye behov og trender.

I dag bygges det for en levetid på 40-80 år, men virksomhetene som leier vil skiftes ut og har endrede behov – ved en lineær tankegang skaper stadig utskiftning mye avfall og forbruk av jomfruelige ressurser.

Vi ser at leieavtaler blir kortere og større andel av arbeidstakere jobber selvstendige og forventer fleksibilitet i organisering av arbeid og fasiliteter.

Samtidig ser vi at samfunnet har mindre aksept for «bruk og kast»-holdningen som har vært rådende i BAE-næringen.

 

Konseptet er utarbeidet av :

Selvaag Eiendom
Signify

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet? Send oss en melding: