SirkLAB

En praktisk og tverrfaglig tilnærming med mål om å omsette teori til sirkulær forretning.

SirkLAB er en engasjerende læringsarena for å utforske potensiale i byggematerialer som finnes i bygg. Dette handler om å ta ombruk på alvor hvor vi utforsker forretningspotensiale i ombruksmaterialer med en praktisk og tverrfaglig tilnærming.
SirkLAB er også en koblingsarena mellom råvare/produsent, arkitekter/ingeniører og entreprenører, gjennom pilotprosjekter som demonstrerer kvaliteten og verdiskapingen i ombruk.

3 år – 3 materialer! Hvert år velges et materiale hvor det finnes få løsninger for ombruk, men samtidig et høyt miljø og inntjeningspotensial. I første sesong har teglsteinen fått rollen som læremester om potensiale og barrierer for gjenbruk.

Det finnes gode eksempler på ombruk av teglstein i dag, men få er i storskala. Med teglstein som utgangspunkt for ombruk kan vi teste infrastruktur, tilgang og måle klimaeffekten fra ombruk av et spesifikt materiale.

Konsept utarbeidet av:
Bellona
Circular Norway
DOGA
Dyrvik Arkitekter

 


 

Ønsker du å lære mer om konseptet, send oss en melding: